EN

Cel i zakres tematyczny

Kwartalnik Acta Energetica jest czasopismem poświęconym publikowaniu oryginalnych opracowań dotyczących wyników naukowych i praktycznych zastosowań rozwiązań w energetyce, a w tym w elektroenergetyce.

Stawiamy sobie za cel upowszechnianie wiedzy na temat technicznych, ekonomicznych i prawnych aspektów wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii elektrycznej. Ze względu na charakter wydawcy czasopisma kładziemy duży nacisk na prezentowanie rozwiązań stosowanych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Za cel stawiamy sobie:

  • Propagowanie współpracy nauki i przemysłu,
  • Ułatwianie dostępu do informacji pracownikom dwóch na co dzień nie przenikających się sektorów, jakimi są przedsiębiorstwa energetyczne i środowiska naukowe,
  • Promowanie myśli technicznej instytucji w różnych środowiskach naukowych i gospodarczych,
  • Bycie źródłem rozwiązań i wdrożeń innowacyjnych ze wszystkich obszarów działalności Grupy ENERGA (jako wydawcy), jak i innych podmiotów gospodarczych związanych z energetyką,
  • Zwiększanie zakresu wzajemnych powiązań oraz przepływu informacji i wiedzy – stając się swoistym pasem transmisyjnym innowacyjności.

Czasopismo jest wydawane w języku angielskim. Wszystkie treści są dostępne także po polsku. Artykuły opublikowane w czasopiśmie są dostępne na zasadach otwartego dostępu (Open Access) w formacie .pdf. Treści są indeksowane w najważniejszych bazach bibliograficznych poświęconych naukom technicznym.

Kwartalnik jest wpisany na listę B wykazu czasopism punktowanych MNiSW. Za publikację w Kwartalniku przyznawanych jest 7 punktów.

Kwartalnik jest publikowany pod numerem ISSN 2300-3022.

Czytaj więcej