Numer 1/1 (March 2009)

Następny
Poprzedni

Żyjemy w okresie gwałtownej transformacji systemów energetycznych, a także elektroenergetycznych. To główna przesłanka powołania do życia nowego tytułu pisma naukowego – Acta Energetica.

Obyś żył w ciekawych czasach – mawiali starożytni Chińczycy, chcąc rzucić na wroga klątwę. Czy nam się to podoba czy nie, żyjemy w ciekawych czasach, również dla energetyki. Wierzymy, że klątwę możemy przemienić w błogosławieństwo.

Rozwój dotyczy przede wszystkim, chociaż nie tylko, źródeł energii. Na skalę systemową wprowadzane są tzw. odnawialne źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe oraz biogazownie, elektrownie słoneczne, drobne źródła fotowoltaiczne i ogniwa paliwowe. Czeka nas era samochodów elektrycznych, transportu morskiego ze wsparciem wiatrowym, nowych paliwooszczędnych konstrukcji w lotnictwie. Należy się również spodziewać zmian w obszarze przesyłu energii elektrycznej. Reaktory termojądrowe, będące obecnie w budowie, powinny nam pozwolić po raz pierwszy uzyskać nadwyżkę energii wyprodukowanej nad włożoną.

Współczesne nam czasy to okres przemian, w którym stosunkowo łatwo – dzięki przyzwoleniu społecznemu i skłonnościom rządów do finansowania – można i należy włączać się w nurt rozwoju elektroenergetyki. W naturalny sposób predestynowane są do tego ośrodki naukowe i badawcze, główni kreatorzy idei, oraz instytucje kierujące systemami elektroenergetycznymi, spółki energetyczne, operatorzy systemów, firmy pracujące dla elektroenergetyki, energetyki. To przecież praktyczne zastosowanie teorii i idei rozwijanych w ośrodkach naukowo-badawczych jest kreatorem jakości życia i rozwoju społeczeństw. Doświadczenia firm związanych z energetyką (elektroenergetyką) są nie do przecenienia.

To nakaz czasów każe nam powołać do życia nowe czasopismo naukowe Acta Energetica. Wydawnictwo wyrasta ze środowiska inżynierów energetyków, splatając – przez Politechnikę Gdańską i Grupę ENERGA – to,co najlepsze w środowiskach naukowych i praktyce systemowej. Chcemy prezentować nowe idee, rozwiązywać problemy dotyczące techniki, technologii, organizacji i zarządzania oraz ekonomii w energetyce.

Chcemy trafiać do inżynierów i techników, kadry zarządzającej, pracowników uczelni oraz studentów związanych z energetyką i elektroenergetyką.

W numerze pierwszym Acta Energetica, jako przykład obszaru zainteresowania pisma, prezentujemy artykuły poruszające bardzo różne zagadnienia w elektroenergetyce.

Rozpoczynamy artykułem będącym analizą stanu obecnego oraz predykcją kierunków rozwoju systemów elektroenergetycznych.

Dwa kolejne artykuły dotyczą stabilności systemu elektroenergetycznego i elementów, które mają decydujący na tę stabilność wpływ, tzn. regulatora generatora synchronicznego i stabilizatora systemowego.

Sieci średniego napięcia (SN) reprezentowane są przez artykuł dotyczący strat energii elektrycznej (rozpoczynający cykl artykułów o problemach pracy sieci średniego napięcia).

Sieci niskiego napięcia reprezentowane są artykułem poruszającym problemy odkształcenia prądu pobieranego przez urządzenia oświetleniowe.

W artykułach odnoszących się do praktyki systemowej przedstawiamy zagadnienia pomiaru wyładowań niezupełnych w liniach kablowych SN oraz zagadnienia wykonywania prac na liniach przesyłowych o napięciu znamionowym 400 kV.

Reprezentantem problematyki ekonomicznej jest artykuł poruszający problemy rynku handlu pozwoleniami na emisje CO2 w Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Spis treści

Innowacyjna energetyka. Kontekst ekologiczno-energetyczny i ekonomiczno-cywilizacyjny
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Odkształcenie prądu pobieranego przez urządzenia oświetleniowe i jego wpływ na instalację zasilającą
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Rozwój rynku handlu pozwoleniami na emisje CO2 w unii europejskiej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Praca regulatora generatora w warunkach sprzyjających powstawaniu lawiny napięcia – wybrane problemy
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Straty energii jako nieodzowne potrzeby własne sieci
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Analityczne określanie parametrów stabilizatora systemowego dla generatora synchronicznego ze statycznym układem wzbudzenia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wykonywanie prac w technologii PPN na liniach przesyłowych 400 kV, 220 kV i rozdzielczych 110 kV w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Pomiar wyładowań niezupełnych w liniach kablowych średniego napięcia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)