Numer 2/2 (June 2009)

Systemy elektroenergetyczne postrzegane są obecnie przez pryzmat ich rozwoju. Mówimy o nowych, odnawialnych źródłach energii – wiatrowych, biogazowych, biomasowych, słonecznych – generacji rozproszonej, samochodach elektrycznych czy sieciach inteligentnych (smart grids). Skupiając się na przyszłości, w pewnym sensie zapominamy o stanie obecnym systemów elektroenergetycznych, a w tym o stanie sieci elektroenergetycznych.

Współczesne systemy elektroenergetyczne to, oprócz źródeł energii, tysiące kilometrów linii elektroenergetycznych różnego typu i o różnych napięciach znamionowych, tysiące transformatorów, aparatura łączeniowa i pomiarowa oraz różnego rodzaju budowle, np. tamy elektrowni wodnych czy chłodnie kominowe. Często są one wyeksploatowane. W wielu systemach wiek znaczącej liczby tych urządzeń, np. linii elektroenergetycznych, przekracza dwadzieścia pięć i więcej lat.

Dziś, kiedy istnieje konieczność rozbudowy sieci elektroenergetycznych, wynikająca ze wzrostu poboru energii elektrycznej oraz ze zmiany struktury wytwarzania w systemach elektroenergetycznych (generacja rozproszona), nie mniej ważnym zadaniem staje się utrzymanie w pracy istniejącego majątku sieciowego. Elementem tego utrzymania jest diagnostyka, której celem jest wykrywanie (predykcja) zagrożeń, nim nastąpi awaria. Przykład odnoszący się do diagnostyki konstrukcji betonowych, tj. słupów linii elektroenergetycznych oraz budowli energetycznych znajdziemy w niniejszym numerze Acta Energetica.

Innym tematem odnoszącym się do istniejących, chociaż również do przyszłych sieci elektroenergetycznych, jest bezinwestycyjne, czyli bez rozbudowy sieci, zmniejszanie strat energii w sieciach. Problem ten poruszany jest w dwóch artykułach.

Warto również zwrócić uwagę na głos odnoszący się do zasadności pomiaru tzw. mocy oraz iloczynu, tzw. mocy biernej i czasu. Wielkości te nie mają sensu fizycznego, chociaż niosą fizyczne implikacje. Serdecznie zapraszam do lektury.

Spis treści

Ścieżki energetyczne dla Gdańska
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Kogeneracja w dużej i małej skali
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Ceny (i stawki) węzłowe – harmonizacja rozwiązań rynkowych z nowymi trendami rozwojowymi
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Możliwości redukcji strat w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia poprzez optymalną lokalizację rozcięć
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Regulacja rynku energii elektrycznej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Dynamika łuku zwarciowego przemieszczającego się wzdłuż szyn rozdzielnic wysokiego napięcia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Niezawodność transmisji danych protokołu UDP w elektroenergetycznych systemach teletransmisyjnych współpracujących z siecią Internet
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Czy liczniki kvarh powinny być stosowane
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Optymalna regulacja napięcia w sieciach rozdzielczych średniego napięcia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Możliwości zastosowania systemów monitoringu technicznego w infrastrukturze elektroenergetycznej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)