Numer 1/14 (March 2013)

Rozwój tzw. generacji rozproszonej w systemach elektroenergetycznych związany w krajowym systemie elektroenergetycznym z szybkim przyrostem liczby elektrowni wiatrowych – a po wejściu w życie ustawy o OZE (w kształcie zbliżonym do dostępnego projektu ustawy) – również z szybkim przyrostem mikroźródeł fotowoltaicznych, nie spowalnia rozwoju systemu przesyłowego (w tym sieci przesyłowej) jak i systemów dystrybucyjnych 110 kV (w tym sieci rozdzielczych WN). W dalszym ciągu sieci te tworzą szkielet systemów elektroenergetycznych, którym przesyłana jest, i będzie jeszcze przez wiele lat, większa część energii elektrycznej.

Do istotnych problemów, z którymi mierzą się współczesne systemy elektroenergetyczne, a w tym krajowy system elektroenergetyczny należą: stabilność napięciowa oraz zdolność systemu do przesyłania wytworzonej energii elektrycznej przy spełnieniu wszelkich wymagań technicznych.

Ważne stają się zatem działania zmierzające do zwiększenia przepustowości istniejących linii elektroenergetycznych (np. poprzez wymianę przewodów na tzw. wysokotemperaturowe), analizy oddziaływania na siebie linii biegnących równolegle w tzw. korytarzach przesyłowych, optymalizacja rozpływów mocy, optymalizacja rozmieszczenia źródeł mocy biernej czy też działania zwiększające pewność pracy linii elektroenergetycznych.

Niniejszy numer Acta Energetica poświęcony jest w dużej części tej właśnie problematyce. Zapraszam do lektury.

Spis treści

Wpływ inwestycji do 2025 roku w moce wytwórcze oraz sieć przesyłową i dystrybucyjną na obciążalność węzłów i przeciążalność prądową linii znajdujących się na obszarze działania spółki ENERGA SA –...
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Kontrola zmiennych stanu systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem metod probabilistycznych do wyznaczania rozpływu mocy
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Możliwości pracy wydzielonej bloków elektrociepłowni miejskiej w stanach rozległej awarii katastrofalnej systemu elektroenergetycznego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Dopasowanie poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Optymalizacja poziomów napięć i rozpływów mocy biernej w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem logiki rozmytej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Bilans i zapotrzebowanie mocy biernej wKrajowym Systemie Elektroenergetycznym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Metody analizy przewodów HTLS pod względem mechanicznym i cieplnym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Ocena możliwości wykorzystania metody punktu wewnętrznego do optymalizacji rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Analiza możliwości lokalizacji linii 110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV w aspekcie oddziaływań elektromagnetycznych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wpływ układu połączeń na estymację stanu systemu elektroenergetycznego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wyznaczanie parametrów modelu linii przesyłowej na podstawie wskazań dwóch synchrofazorów
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Optymalizacja rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym z zastosowaniem nowoczesnych algorytmów optymalizacji interior point oraz non interior point
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Propozycje ochrony kabli powrotnych w łączu Szwecja – Polska
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)