Numer 2/15 (June 2013)

Polska i Wisła, Wisła i Polska: to pojęcia nierozerwalne z sobą związane. Związane ze sobą zarówno w czasach wojen, jak i w czasie pokoju. Historia Wisły to historia Polski i w dużej mierze odwrotnie.

Rzeka Wisła w przeszłości była ważną przesłanką rozwoju gospodarczego państwa, chociaż równocześnie niosła potencjalne zagrożenie dla ludzi. Współcześnie, od kilkudziesięciu lat, rozwój gospodarczy kraju nie jest związany z szeroko pojętym rozwojem Wisły.

Polska jest krajem, w którym PKB w 2012 roku wyniósł 199,7% w stosunku do roku 1989, tj. najwięcej w tzw. nowych państwach Unii Europejskiej. Równocześnie PKB na mieszkańca wzrosło z 10000 $ w 1989 roku do 21500 $ w 2012 roku – według wartości dolara z 2012 roku. Pomimo tego spektakularnego wzrostu gospodarczego, przeciętny Polak w tych latach słyszał o Wiśle tylko w okresach zagrożenia powodzią lub występowania powodzi oraz w związku z inwestycjami drogowymi związanymi z budową na niej mostów, oprotestowywanych zresztą.

Oznacza to, że rzeka Wisła praktycznie nie jest uczestnikiem rozwoju gospodarczego kraju. Nie jest również elementem wspomaga­jącym ten rozwój. A tym bardziej nie jest stymulatorem jego rozwoju.

Czy jest to uzasadnione oraz czy tak już musi pozostać? Krótka odpowiedź brzmi: nie. Uzasadnienie odpowiedzi z szeroką informacją o Wiśle oraz o planach Grupy ENERGA SA, dotyczących budowy nowej elektrowni wodnej na tej rzece, znajdą Państwo w niniejszym oraz następnym numerze Acta Energetica. Zapraszam do lektury.

Spis treści

Wprowadzenie do numeru 02/2013
Streszczenie Cały artykuł (HTML)
Ogólna charakterystyka Wisły i jej dorzecza
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wykorzystanie Wisły od czasów najdawniejszych do wybuchu II wojny światowej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Potencjał hydroenergetyczny Wisły
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Uwarunkowania żeglugi śródlądowej na Wiśle od Warszawy do Gdańska
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Uwarunkowania przyrodnicze zagospodarowania dolnej Wisły
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Uwarunkowania hydromorfologiczne dolnej Wisły w rozwoju żeglugi i hydroenergetyki
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Zmiany jakości wód dolnej Wisły w latach 1986–2009
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Przesłanki i możliwości rozwoju przewozów towarowych i pasażerskich na dolnej Wiśle
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Powodzie i susze na dolnej Wiśle
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wisła a gospodarka wodna w rolnictwie
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wisła jako czynnik rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Dolna Wisła w aspekcie międzynarodowych szlaków żeglugowych E40 i E70
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Ochrona przeciwpowodziowa na dolnej Wiśle
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Podsumowanie numeru 02/2013
Streszczenie Cały artykuł (HTML)