Numer 3/16 (September 2013)

Niniejszy numer Acta Energetica jest drugim z zeszytów omawiających zagadnienia związane z przyrodniczym stanem Wisły i wykorzystaniem jej w gospodarce Polski. W pierwszym zeszycie (Acta Energetica 2013, nr 2/15) przedstawiono zagadnienia związane z historią rzeki, jej potencjałem hydroenergetycznym, uwarunkowaniami przyrodniczymi i hydromorfologicznymi, a także zagadnienia związane z żeglugą oraz wykorzystaniem rzeki w rolnictwie. Zeszyt niniejszy koncentruje się bezpośrednio na idei budowy nowej elektrowni wodnej na Wiśle, omawiając różne zagadnienia związane z wpływem stopnia wodnego w dolnym biegu rzeki na jej otoczenie.

Szerokie spektrum oddziaływania stopnia wodnego na otoczenie, niestety, nie ułatwia oceny efektów ekonomicznych, jakie jego budowa może przynieść gospodarce kraju. Ocena ta jest bardzo trudna nawet w sytuacji, gdy taki lub podobny obiekt istnieje od lat, jak np. stopień wodny z elektrownią wodną we Włocławku. Ekonomikę inwestycji pozostawiamy tu jednak pomysłodawcy i potencjalnemu inwestorowi, tj. Grupie ENERGA SA oraz instytucjom rządowym i finansowym.

W związku z powyższym w niniejszym numerze Acta Energetica nie odnosimy się bezpośrednio do ekonomiki inwestycji, jaką jest planowana elektrownia wodna na Wiśle, ale staramy się pokazać wielowątkowość pozytywnego oddziaływania tego obiektu na szeroko pojęte otoczenie. Zapraszam do lektury w pełni przekonany, że w przypadku realizacji planowanej elektrowni wodnej chwała spłynie na pomysłodawców, decydentów i wykonawców.

Spis treści

Wprowadzenie do numeru 03/2013
Streszczenie Cały artykuł (HTML)
Energetyka wodna i jej rozwój
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Energetyka wodna a uwarunkowania ekologiczne. Fałszowanie przyrodniczej rzeczywistości przez przeciwników energetyki wodnej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Rozwój energetyki wodnej w Polsce. Najważniejsze obiekty hydrotechniczne
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Rozruch urządzeń potrzeb własnych bloku elektrowni cieplnej przy zasilaniu z elektrowni wodnej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Kaskada Dolnej Wisły
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Stopień wodny we Włocławku
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Następny stopień na Wiśle poniżej Włocławka
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wpływ stanu utrzymania terenów zalewowych Wisły na poziomy wysokich wód na odcinku od Włocławka do Torunia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Podsumowanie numeru 03/2013
Streszczenie Cały artykuł (HTML)