Numer 3/24 (September 2015)

Zużycie energii elektrycznej w krajach zrzeszonych w ENTSO-E w 2014 roku wyniosło 3210 TWh, a w Polsce 158,7 TWh. Co ciekawe, od 2010 roku zużycie energii elektrycznej w systemie ENTSO-E z roku na rok spada (w 2010 roku wyniosło 3367 TWh). Twierdzi się, że jest to skutek zmian pogodowych (cieplejsze zimy), wyprowadzania produkcji przemysłowej poza kraje UE oraz wprowadzania energooszczędnych technologii. W tym samym okresie w Polsce widoczny był coroczny przyrost zużycia energii elektrycznej z poziomu 156,3 TWh do 158,7 TWh.

Energia ta została wyprodukowana w źrodłach o mocy osiągalnej 1024 GW w ENTSO-E, a w tym zainstalowanych w systemie krajowym o mocy 38,5 GW. Szczytowe obciążenie systemu ENTSO-E było rowne 522 GW, a w systemie krajowym 25,5 GW. Struktura źrodeł w systemie ENTSO-E jest następująca: 46% elektrownie na paliwa kopalne, 20% elektrownie wodne, 12% elektrownie jądrowe i 22% odnawialne źrodła energii. W systemie krajowym dominują źrodła na paliwa kopalne 84%, elektrownie zawodowe wodne stanowią 6%, a wiatrowe i inne odnawialne 10%.

Statystki zmiany mocy zainstalowanej od 2010 roku pokazują istotny rozwoj źrodeł wiatrowych (116 760 MW), gazowych (101 277 MW) oraz fotowoltaicznych (87 926 MW). Jeżeli jednak spojrzymy na zmianę mocy zainstalowanej w ostatnich trzech latach, to istotny przyrost widoczny jest tylko wśrod źrodeł wiatrowych (23 891 MW) i fotowoltaicznych (35 760 MW). W grupie elektrowni gazowych zmiana mocy zainstalowanej wynosi tylko 1762 MW. Można zatem stwierdzić, że rozwoj systemow elektroenergetycznych następuje poprzez odnawialne źrodła energii.

Warto tu rownież wspomnieć, że elektrownie węglowe, na paliwa ciekłe oraz jądrowe znajdują się w odwrocie. Od 2010 roku zmiana mocy zainstalowanej w tej grupie źrodeł energii jest rowna odpowiednio: –24 746 MW, –25 924 MW i –13 190 MW.

Powyższe nie oznacza, że problemy, z ktorymi borykają się wspołczesne systemy elektroenergetyczne, związane są tylko ze źrodłami energii tego typu. Świadczą o tym swą rożnorodnością artykuły zawarte w niniejszym numerze Acta Energetica, zapraszam do ich lektury.

 

Spis treści

Skuteczne prognozowanie krótkoterminowe mocy farm wiatrowych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Korporacyjne systemy monitorowania jakości energii elektrycznej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Kompensacja linii kablowych 110 kV – możliwości i ograniczenia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Nowe regulacje europejskie w obszarze rynku energii elektrycznej i ich wpływ na rynek krajowy
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Ocena wpływu niepewności parametrów modelu matematycznego systemu elektroenergetycznego na stabilizatory systemowe PSS2A
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Niezawodność bloków energetycznych w Polsce i na świecie
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Modelowanie niezawodności farmy wiatrowej z wykorzystaniem sieci Bayesowskich i procesów semi-Markowa
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Zaawansowane struktury sterowania systemem turbogeneratora elektrowni jądrowej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wysokosprawna kogeneracja gazowa – ocena mechanizmu wsparcia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Transformacja polityki energetycznej Polski w kontekście zmian w krajach Unii Europejskiej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Optymalizacja kompensacji mocy biernej, wybrane wyniki dla sieci rozdzielczych średniego napięcia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Analiza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych wielonapięciowych liniach napowietrznych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Zintegrowana metoda optymalizacji układu połączeń i doboru kabli dla wewnętrznej sieci farmy wiatrowej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)