Numer 1/26 (March 2016)

Słowo „innowacja” (łac. innovare, czyli tworzenie czegoś nowego) jest od lat wszechobecne w obszarze finansowania instytucji nauki oraz projektów, bywa kluczem lub straszakiem.

Według podręcznika „Oslo Manual” (międzynarodowego wydawnictwa metodologicznego badań statystycznych innowacji, zalecanego w krajach OECD i UE) innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym (Oslo Manual 2005, OECD/Eurostat). Definicja ta jest wyraźnie produktowa, zawężona w stosunku do pojęcia nowości w nauce.

Droga od pomysłu do wytworzenia innowacji (zajrzyj: portal innowacji www.pi.gov.pl) jest złożona, a jej podstawowe etapy to: identyfikacja innowacji, ochrona innowacji, ścieżki komercjalizacji innowacji oraz wdrożenie innowacji. Każdy z tych etapów jest wielopunktowy i wielościeżkowy.

Można postawić pytanie: jak w tym procesie, w obszarze innowacji w technice, lokują się czasopisma naukowo-techniczne, w tym Acta Energetica? Niewątpliwie w czasopismach tego typu publikują osoby wywodzące się z instytucji naukowych oraz przemysłu, tj. głównych podmiotów tworzących innowacje. Publikują informacje o metodach, algorytmach, teoriach, procesach…, tj. elementach innowacyjnych, które jednak nie muszą przekuć się w produkty. Publikacje zawierają rozwiązania nowe, jak i sprawozdania z działań przeprowadzonych. W jednym i drugim przypadku są one (mogą być) cennym źródłem informacji dla innych.

Tym samym można stwierdzić, że czasopisma tego typu są istotnym elementem rozwoju nauki, techniki, a w tym innowacyjności. Zachęcam zatem do lektury artykułów zawartych w niniejszym numerze Acta Energetica, życząc Czytelnikom zdolności do generowania rozwiązań innowacyjnych (punktem wyjścia innowacji jest bowiem pomysł lub potrzeba) i ciągłego zadawania sobie podstawowego w nauce pytania: dlaczego?

Na pytanie: czy artykuły zawarte w niniejszym numerze Acta Energetica zawierają elementy innowacyjne, drodzy Czytelnicy odpowiecie sobie sami.

Spis treści

Metoda analizy wielokryterialnej wyboru wariantu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Praca bloku ciepłowniczego BC50 elektrociepłowni w wydzielonym układzie wyspowym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Automatyka synchronizacji systemów elektroenergetycznych w ujęciu kompleksowym i jakościowym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Obliczenia rozpływu prądów zwarciowych w przewodach odgromowych linii WN
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Optymalny dobór parametrów elektrochemicznego magazynu energii
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Efektywność nadkrytycznych elektrowni węglowych zintegrowanych z instalacjami wychwytu i sprężania CO2 w technologii oxy-combustion
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Niezawodność wytwarzania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym przy uwzględnieniu odnawialnych źródeł energii
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Sposoby poprawy niezawodności zasilania wybranych ważnych odbiorców komunalnych na terenie gmin
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Metoda analizy stabilności statycznej systemów elektroenergetycznych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wpływ otoczenia sieciowego na pracę łącza HVDC. Studium przypadku
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wpływ przekształtników energoelektronicznych na wzrost udziału odnawialnych źródeł energii
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wykorzystanie falowników małych mocy współpracujących ze źródłami odnawialnymi do poprawy jakości napięcia w systemie dystrybucyjnym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Efektywność energetyczna i ekonomiczna gazowych oraz gazowo-parowych elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)