Numer 4/29 (December 2016)

Rozwój sektora elektroenergetycznego jest zawsze stymulowany przez globalne trendy, które są wynikiem splotu wielu czynników społecznych, ekonomicznych i gospodarczych. W przeszłości podstawowym czynnikiem determinującym wzrost zużycia energii elektrycznej oraz wpływającym na sektor wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej była industrializacja. Opracowane w tym czasie technologie długo jeszcze będą podstawą energetyki, a możliwości rozwoju i dalszej optymalizacji sposobu wykorzystania tych technologii tylko wzmacniają ich obecną pozycję.

Wprowadzona później idea zrównoważonego rozwoju promuje z kolei efektywność energetyczną i dążenie do ograniczenia zarówno zużycia energii elektrycznej, jak i zmniejszenia wpływu energetyki na środowisko naturalne. Równolegle trend ten jest wspomagany intensywnym rozwojem energetyki odnawialnej, szczególnie w obszarze wykorzystania energii słonecznej i wiatru.

Obecnie wskazuje się na rozwój elektromobilności jako rozwiązanie, które w skali kraju może zracjonalizować wykorzystanie źródeł energii pierwotnej, eliminując zużycie paliw ciekłych w całości wytwarzanych z surowca importowanego.

O idei transportu samochodowego opartego na pojazdach elektrycznych dyskutuje się od wielu lat. W rzeczywistości rozwój elektro- mobilności wciąż jest stosunkowo powolny. Jednym z podstawowych ograniczeń rozwoju są w tym przypadku akumulatory, a w tym ich duży koszt i ograniczona trwałość. W związku z tym konieczne jest przełamanie barier technologicznych w rozwoju zasobników energii jako warunku sine qua non rozwoju elektromobilności.

Elektromobilność w Polsce, obecnie w sferze wizji i uruchamianych programów rządowych, powoli staje się faktem. W związku z tym operatorzy sieci dystrybucyjnych, przygotowując się na przyszłe wyzwania związane z rozwojem elektrycznego transportu drogo- wego, poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące:

  • oddziaływania terminali do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na sieć OSD
  • ograniczeń, jakie mogą dotyczyć możliwości przyłączania terminali do sieci OSD
  • współpracy terminali z zasobnikami energii i mikroźródłami, przeznaczonymi do terminali lub przyłączonymi w ich pobliżu
  • możliwości wykorzystania terminali do regulacji napięć i kompensacji mocy biernej
  • ewentualnego wykorzystania samochodów elektrycznych jako zasobników energii na potrzeby systemu elektroenergetycznego.

Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, opracowując własne strategie rozwoju, poszukują efektywnych modeli biznesowych także dla obszaru elektromobilności. O ile bowiem można stwierdzić, że nie ma problemów technicznych związanych z dostosowaniem sieci elektroenergetycznej do potrzeb elektromobilności, to koszty przystosowania sieci oraz ewentualne przychody decydujące o efektywności ekonomicznej będą zależały od skali niezbędnego rozwoju sieci oraz wymaganych parametrów technicznych instalowanych urządzeń.

Zapraszam do lektury artykułów zawartych w niniejszym numerze Acta Energetica.

Spis treści

Starty bloków energetycznych we współpracy z odnawialnymi źródłami energii
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Strategie rozwoju przedsiębiorstw elektroenergetycznych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Zastosowanie systemu bezprzewodowej łączności TETRA w elektroenergetyce
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Projektowanie transformatorów
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wpływ stosowanych w elektrowniach cieplnych technik dE-NO x na właściwości popiołu lotnego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Analiza pracy układów regulacji poziomu wody w walczaku kotła energetycznego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wpływ inteligentnych sieci energetycznych na zrównoważony rozwój
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Analiza możliwości technicznych uczestnictwa źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych w usłudze systemowej regulacji częstotliwości i mocy
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Rodzaje ryzyk w procesie inwestowania w odnawialne źródła energii elektrycznej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)