Numer 2/31 (June 2017)

Zadaniem nauki w obszarze techniki jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które potencjalnie znajdą zastosowanie w przyszłości, oraz takich, które rozwiążą bieżące problemy funkcjonujących systemów technicznych. Powyższe działania w pierwszym obszarze znajdują finansowanie najczęściej w źródłach budżetowych oraz ewentualnie wśród podmiotów gospodarczych zdolnych do finansowania rozwiązań pionierskich, tj. zazwyczaj biznesowo ryzykownych. Działania w drugim obszarze są w pewnym stopniu wymuszane przez bieżące potrzeby systemów technicznych i tym samym są finansowane przez podmioty gospodarcze wykorzystujące te systemy techniczne.

Jak z powyższego wynika, istotnym elementem procesu tworzenia rozwiązań innowacyjnych jest współpraca z tzw. otoczeniem gospodarczym. Krajowym przykładem takiej współpracy może być idea powołania w ramach Grupy ENERGA Centrum Badawczo-Rozwojowego, które znajdzie swoją siedzibę w Laboratorium LINTE^2 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Współpraca nauki z otoczeniem gospodarczym wydaje się potencjalnie korzystna dla obu stron, ponieważ:

  • wytworzone rozwiązanie nie musi „szukać” podmiotu, który będzie je wykorzystywał (w tym np. produkował)
  • podmioty gospodarcze stosują radykalnie inne podejście do procesu tworzenia innowacji w porównaniu z agendami administracji państwowej – np. twierdzi się, że jeżeli jeden projekt na dziesięć przyniesie efekty, to traktuje się to jako sukces, natomiast w sferze budżetowej, jeżeli jeden na dziesięć projektów nie zakończy się sukcesem, to traktuje się to jako porażkę.

W procesie tworzenia rozwiązań innowacyjnych istotną rolę odgrywają czasopisma naukowo-techniczne. Są one bowiem źródłem informacji o tym, co się w technice dzieje, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorstwa związane z techniką, tj. wykorzystujące systemy techniczne, a także są źródłem pomysłów i rozwiązań innowacyjnych, które w przyszłości potencjalnie mogą wpłynąć na funkcjonowanie systemów technicznych. Czasopisma stanowią swego rodzaju element sprzęgający świat nauki z przemysłem.

Zapraszam zatem do lektury niniejszego numeru Acta Energetica (ale także tych wcześniejszych i przyszłych numerów) jako źródła potencjalnych innowacji.