Numer 2/31 (June 2017)

Zadaniem nauki w obszarze techniki jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które potencjalnie znajdą zastosowanie w przyszłości, oraz takich, które rozwiążą bieżące problemy funkcjonujących systemów technicznych. Powyższe działania w pierwszym obszarze znajdują finansowanie najczęściej w źródłach budżetowych oraz ewentualnie wśród podmiotów gospodarczych zdolnych do finansowania rozwiązań pionierskich, tj. zazwyczaj biznesowo ryzykownych. Działania w drugim obszarze są w pewnym stopniu wymuszane przez bieżące potrzeby systemów technicznych i tym samym są finansowane przez podmioty gospodarcze wykorzystujące te systemy techniczne.

Jak z powyższego wynika, istotnym elementem procesu tworzenia rozwiązań innowacyjnych jest współpraca z tzw. otoczeniem gospodarczym. Krajowym przykładem takiej współpracy może być idea powołania w ramach Grupy ENERGA Centrum Badawczo-Rozwojowego, które znajdzie swoją siedzibę w Laboratorium LINTE^2 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Współpraca nauki z otoczeniem gospodarczym wydaje się potencjalnie korzystna dla obu stron, ponieważ:

  • wytworzone rozwiązanie nie musi „szukać” podmiotu, który będzie je wykorzystywał (w tym np. produkował)
  • podmioty gospodarcze stosują radykalnie inne podejście do procesu tworzenia innowacji w porównaniu z agendami administracji państwowej – np. twierdzi się, że jeżeli jeden projekt na dziesięć przyniesie efekty, to traktuje się to jako sukces, natomiast w sferze budżetowej, jeżeli jeden na dziesięć projektów nie zakończy się sukcesem, to traktuje się to jako porażkę.

W procesie tworzenia rozwiązań innowacyjnych istotną rolę odgrywają czasopisma naukowo-techniczne. Są one bowiem źródłem informacji o tym, co się w technice dzieje, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorstwa związane z techniką, tj. wykorzystujące systemy techniczne, a także są źródłem pomysłów i rozwiązań innowacyjnych, które w przyszłości potencjalnie mogą wpłynąć na funkcjonowanie systemów technicznych. Czasopisma stanowią swego rodzaju element sprzęgający świat nauki z przemysłem.

Zapraszam zatem do lektury niniejszego numeru Acta Energetica (ale także tych wcześniejszych i przyszłych numerów) jako źródła potencjalnych innowacji.

Spis treści

Optymalizacja parametrów małej autonomicznej elektrowni hybrydowej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Bariery legislacyjne dla rozwoju usług DSR w Polsce
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Analiza napięć indukowanych i strat mocy w kablach elektroenergetycznych wysokiego napięcia dla wybranych sposobów uziemienia żył powrotnych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Zabezpieczanie dławika uziemiającego przyłączonego do punktu gwiazdowego dławika kompensacyjnego wysokiego napięcia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Metoda rekonfiguracji sieci w codziennym działaniu
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Badanie zjawisk przejściowych podczas tworzenia toru rozruchowego oraz uruchamiania urządzeń potrzeb własnych bloku cieplnego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wpływ wyłączeń linii granicznych KSE na obraz oscylacji międzyobszarowych w systemie synchronicznym kontynentalnej Europy
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wybrane przykłady wykorzystania statycznych źródeł mocy biernej do kompensacji mocy biernej farmy wiatrowej oraz wspomagania regulacji napięcia i mocy biernej w punkcie przyłączenia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Problem elastyczności bloków cieplnych w warunkach dynamicznego rozwoju OZE
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne oraz organizacyjne udziału rozproszonych źródeł energii w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy KSE
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Analiza stanów nieustalonych w sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem działania samoczynnego częstotliwościowego odciążenia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Automatyczne sterowanie przesuwnikami fazowymi – możliwości regulacji przepływu mocy czynnej w liniach wymiany międzynarodowej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Perspektywy współpracy OSP na europejskim konkurencyjnym rynku energii i rezerw mocy w kontekście rozwiązań proponowanych przez ENTSO-E
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Obliczenia wartości własnych macierzy stanu systemu na podstawie analizy przebiegów mocy chwilowej przy zakłóceniach zwarciowych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wykorzystanie losowań metodą LHS do obliczeń probabilistycznego rozpływu mocy
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Pseudolosowa symulacja napięć węzłowych w sieci średniego i niskiego napięcia z fotowoltaicznymi mikroinstalacjami
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Strategia sterowania zasobnikiem energii w instalacji prosumenckiej i jej wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)