Numer 4/33 (December 2017)

Rozwój systemów elektroenergetycznych w istotnej mierze jest obecnie skoncentrowany na działaniach prowadzących do zwiększenia obserwowalności systemu. Realizowane jest to przez zwiększenie liczby punktów pozyskiwania informacji o stanie systemu, głównie przez pomiar napięć i prądów, ale także pomiar temperatury urządzeń i powietrza, prędkości wiatru, natężenia promieniowania słonecznego itp.

Wzrost obserwowalności systemu w zamierzeniu ma prowadzić do uzyskania różnych efektów – przykładem już częściowo zrealizowanym jest automatyzacja bilingowania za zużytą energię elektryczną (system AMI) lub wzrost sterowalności systemem. To drugie zagadnienie jest niewątpliwie trudniejsze, ponieważ wymaga pozyskiwania informacji o stanie pracy systemu online, ze względnie krótkim czasem próbkowania. Nie zapewniają tego technologie PLC, tj. technologie transmisji danych przez sieć elektroenergetyczną, ani – w istocie nieprzeznaczone do tych zadań – systemy łączności trankingowej, np. TETRA. Rozwiązaniem jest tu łączność oparta na systemie GSM lub, w przypadku wymagania krótkich czasów próbkowania sygnałów mierzonych, na dedykowanych łączach światłowodowych. W jednym i drugim przypadku liczba pozyskiwanych informacji jest (może być) bardzo duża, co prowadzi do konieczności efektywnego jej przetwarzania i składowania.

Przyszła efektywna praca systemów elektroenergetycznych zależy zatem od rozwoju systemów łączności oraz algorytmów przetwarzania danych. Niemniej jednak nie należy zapominać o bazie systemów elektroenergetycznych, jaką są sieci elektroenergetyczne, źródła energii elektrycznej oraz odbiorcy. Zagadnienia techniczne związane z wpływem źródeł energii na system elektroenergetyczny, związane ze stabilnością kątową systemu, stabilnością napięciową, jakością energii są dla współczesnych i pozostaną dla przyszłych systemów elektroenergetycznych zagadnieniami podstawowymi. Niniejszy numer kwartalnika Acta Energetica właśnie im jest poświęcony. Zapraszam do lektury.

Spis treści

Rozwiązanie problemu obserwowalności sieci rozdzielczej za pomocą liczników inteligentnych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wykorzystanie modeli generycznych w analizach dynamicznych synchronicznego systemu kontynentalnej Europy
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Strategie zarządzania poziomem inercji w synchronicznie połączonych systemach elektroenergetycznych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wpływ rekonfiguracji sieci dystrybucyjnej SN na poziom strat mocy czynnej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Warunki napięciowe w sieci niskiego napięcia z przyłączoną mikrogeneracją
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach elektroenergetycznych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wskaźniki jakościowe wykorzystywane przy wyborze lokalizacji oraz parametrów zasobników energii instalowanych w sieciach dystrybucyjnych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Przegląd funkcjonalności reklozerów do celów automatyzacji sieci SN
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Poprawa stabilności kątowej przejściowej poprzez załączanie szeregowego rezystora hamującego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)