Numer 1/34 (March 2018)

W latach 2010–2014 zużycie energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej malało corocznie, spadając z poziomu 3367 TWh w 2010 roku do 3210 TWh w 2014 roku. Wynikało to z wprowadzania technologii oszczędnych energetycznie, z warunków pogodowych oraz wyprowadzania przemysłu poza Europę. W kolejnych latach trend się zmienił i zużycie energii elektrycznej wzrosło. W Polsce zaś, w przywołanym okresie, widoczny był ciągły wzrost zużycia energii elektrycznej. W latach 2015–2017 jej zużycie było odpowiednio równe: 164,4 TWh, 168,6 TWh i 172,6 TWh.

Pomimo tego wzrostu spółki energetyczne, uwzględniając trendy europejskie, zauważają potencjalną możliwość kurczenia się w przyszłości rynku obrotu energią elektryczną. Przeciwdziałać tym trendom będzie niewątpliwie rozwój elektromobilności, ale z kolei rozwój OZE w obszarze prosumenckim może ten efekt kompensować.

Zatem w związku z pewną nieokreślonością przyszłości w sferze produkcji i zużycia energii elektrycznej, zmianami prawnymi umożliwiającymi dostęp do rynków energii stron trzecich, a w tym możliwością wejścia na rynki energii dużych światowych podmiotów informatycznych, spółki energetyczne poszukują nowych obszarów działalności biznesowej oraz nowych modeli biznesowych. Cenne są usprawnienia biznesowe i tech- nologiczne w obszarze obrotu, dystrybucji i wytwarzania energii elektrycznej. Oprócz spotykanej już opcji sprzedaży innych nośników energii, np. gazu, w przyszłości, zawierając umowę na dostawę energii elektrycznej, spółka energetyczna być może będzie nam oferować usługi bankowe, leasing, ubezpieczenie czy usługi IT.

Zapraszam do lektury niniejszego wydania Acta Energetica, zawierającego artykuły poruszające zagadnienia ze styku ekonomii i zarządzania systemami elektroenergetycznymi.

Spis treści

Planowanie i monitorowanie wytwarzania i zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem profilu produkcji
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Numeryczne szacowanie wielkości mocy cieplnej dostępnej w gruntowym wymienniku ciepła zbudowanym na podłożu ilastym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Kontrakty futures na Towarowej Giełdzie Energii
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Modelowanie warunków dobowego bilansowania KSE w długim horyzoncie czasu
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Praktyczne sposoby poprawy wskaźników niezawodności zasilania SAIDI i SAIFI w sieci SN
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wartościowanie bezpieczeństwa energetycznego w zakładzie przemysłowym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wielokryterialna optymalizacja wytwarzania energii w wieloblokowych elektrowniach wodnych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Teoretyczny potencjał energetyczny fal morskich wzdłuż falochronów w porcie w Kłajpedzie
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Estymacja stanu systemu elektroenergetycznego w biegunowym układzie współrzędnych. Znaczenie specyficznej informacji o symetrycznym przesuwniku fazowym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)