Numer 1/38 (March 2019)

Horyzont zdarzeń (ang. event horizon) to „sfera otaczająca czarną dziurę lub tunel czasoprzestrzenny, oddzielająca obserwatora zdarzenia od zdarzeń, o których nie może on nigdy otrzymać żadnych informacji” [wikipedia.pl].

Dokumenty zatytułowane Polityka energetyczna Polski do… roku odnoszą się zazwyczaj do okresu od chwili ich opublikowania (informacja o stanie bieżącym) do 20 lat w przód. Taki 20-letni dystans wydaje się uzasadniony. Jest on odpowiednio długi z punktu widzenia czasu realizacji inwestycji w energetyce, który – nawet uwzględniając prace przygotowawcze – nie przekracza 10 lat.

Czas ten jest również odpowiednio długi, jeśli w okresie kilkukrotnie dłuższym niż horyzont czasu zapisany w dokumencie Polityka energetyczna (tj. 20 lat) nie spodziewamy się zmian o charakterze krytycznym. W energetyce, a w tym w elektroenergetyce, taki punkt krytyczny występuje – jest nim wyczerpanie się kopalnych zasobów nośników energii na Ziemi. Kopalne nośniki energii wyczerpią się za 50 do 100 lat, w zależności m.in. od rodzaju nośnika i tempa rozwoju gospodarczego świata. Ten punkt w czasie (a właściwie okres) – również ze względu na to, że wyobraźnia wielu osób nie sięga dalej – możemy nazwać „horyzontem zdarzeń”.

Jako ludzkość znajdujemy się tak blisko horyzontu zdarzeń, że już nie możemy go pomijać w planowaniu rozwoju systemów energetycznych (elektroenergetycznych). Pomijanie go jest chowaniem głowy w piasek, a wynika w pewnym stopniu z kadencyjności władzy w systemach demokratycznych, ze sposobu funkcjonowania gospodarek kapitalistycznych (biznes tu i teraz), z nieokreśloności przyszłości świata w sensie politycznym i gospodarczym (wojny, kryzysy ekonomiczne, demografia, religie) oraz niewątpliwie z wiary w potęgę umysłu ludzkiego (ktoś coś wymyśli i problem się sam rozwiąże). Jest to jednak podejście krótkowzroczne.

Czy w dokumentach krajowych, prezentowanych obecnie i w minionych latach, widać zbliżanie się do horyzontu zdarzeń? Raczej nie. Według założeń Polityki energetycznej państwa do 2040 roku elektroenergetyka węglowa ma być zastępowana głównie elektroenergetyką gazową i jądrową. Ma to swoje uzasadnienie, ale jest to polityka tylko dla pokolenia obecnego i następnego. Odnawialne źródła energii nadal będą marginalne.

Pojawiają się zatem pytania: czy powinniśmy ponosić koszty transformacji energetyki, czy zastosować politykę „nasza chata z kraja”? czy powinniśmy włączyć się w rozwój gałęzi przemysłu odnawialnych źródeł energii, czy tylko płacić za technologie przychodzące z zewnątrz? czy bezpieczeństwo energetyczne powinniśmy rozważać jako odniesione do systemu energetycznego w granicach państwa, czy odniesione do obszaru większego niż państwo? Odpowiedzi nie są łatwe, ale w sytuacji zbliżania się do horyzontu zdarzeń należy się nad nimi zastanawiać i już formułować odpowiedzi. A to oznacza, że polityka energetyczna państwa powinna sięgać poza horyzont zdarzeń. Co jednak najważniejsze, powinna być ona wdrażana tu i teraz, a nie tylko dyskutowana!

Powyższe nie oznacza, że działania zmierzające do rozwiązania bieżących problemów systemów elektroenergetycznych nie powinny być realizowane. Wręcz przeciwnie, mają one istotne znaczenie dla jakości naszego życia i jakości życia przyszłych pokoleń. Niniejszy numer Acta Energetica prezentuje właśnie efekty takich działań. Zapraszam do lektury.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny

redaktor naczelny Acta Energetica

Pobierz cały numer 38/2019 w formacie .pdf. 

Spis treści

Modele wymiany ciepła stosowane przy modernizacjach turbogeneratorów bloków typu 200 MW
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Analiza przebiegów w systemie elektroenergetycznym przy zwarciach niesymetrycznych i symetrycznych w linii przesyłowej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Koncepcja nowej kompensacji prądowej w regulatorze półprzewodnikowych przełączników zaczepów transformatora WN/SN
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Ocena zastosowania modelu prognostycznego wykorzystującego klasyczną metodę najmniejszych kwadratów w prognozowaniu 15-minutowego szczytowego dobowego zapotrzebowania na moc w KSE
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
HELM – nowa metoda obliczania rozpływów mocy w sieciach elektroenergetycznych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Określenie stref czasowych taryfy dynamicznej dla potencjalnej grupy elastycznych odbiorców energii elektrycznej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Walory systemu operacyjnego QNX i jego systemów sieciowych w rozproszonych instalacjach obiektowych systemu DCS MASTER
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Analiza wpływu ładowania samochodów elektrycznych na obciążenia systemu elektroenergetycznego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)