Number 2/4 (June 2010)

Evaluation of possibilities of the HVDC converter station utilisation for reactive power compensation

Publication date: 2010-06-19
About authors | How to cite | Publication history (expand all)

This paper presents the results of the research related to the evaluation of the possibility of using HVDC circuit converter stations to compensate reactive power in a power system. Proper control of the ignition angle in converters may influence the value of the reactive power drawn by this converter. By adding the control of the converter voltage transformation ratio, a system is created where the constant flow of active power with changeable reactive power may be maintained. Theoretically speaking, if the controls of reactive power compensation elements installed in the HVDC station are connected with the controls of the converter system operation (converter + transformer), a system may be obtained which can be successfully used for reactive power compensation in a power system.

The conducted research has shown that regulation of the reactive power drawn by the HVDC circuit converters can be obtained, which results in significant ranges of changes in this power with maintaining the constant set value of active power transmitted through this circuit.

 1. Barlik R., Nowak. M., Technika tyrystorowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, edition 3, Warsaw 1994
 2. Kowalak R., Szczeciński P., Modele matematyczne elementów energoelektronicznych – FACTS, ordered research project no PBZ-MEiN-1/2/2006 “Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju”, Consortium of the Gdańsk, Silesian, Warsaw and Wrocław Universities of Technology, report on the fulfilment of task 3.1.2.c, 2007 (unpublished)
 3. Kowalak R., Szczerba Z., Sposób i algorytmy sterowania stacji przekształtnikowej AC/DC dla poprawy bezpieczeństwa napięciowego systemu ee, Consortium of the Gdańsk, Silesian, Warsaw and Wrocław Universities of Technology, report on the fulfilment of task 8. 4.2.F, Gdańsk (unpublished)
 4. Kujszczyk S., Brociek S., Flisowski Z., Gryko J., Kazarko J., Zdun Z., Elektroenergetyczne układy przesyłowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warsaw 1997
 5. Madajewski K., Modele dynamiczne systemu elektroenergetycznego do badania układów przesyłowych prądu stałego, Prace Instytutu Energetyki, journal 25, Warsaw 2003
 6. Madajewski K., System przesyłowy prądu stałego HVDC Polska – Szwecja, Automatyka Elektroenergetyczna 1/ 2000
 7. ABB company materials: HVDC. Efficient Power Transmission, ABB Power Systems AB, Sweden, Västeras 1998
 8. Website http://www.pse-swepollink.pl/, November 2009
 9. Website http://www.abb.com/hvdc, November 2009
 10. Szczęsny R., Komputerowa symulacja układów energoelektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999
 11. Tunia H., Winiarski B., Podstawy energoelektroniki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, edition 1, Warsaw 1975
Share with LinkedIn Tweet