Numer 4/41 (December 2019)

Acta Energetica 04/2019
nr 4/2019

Algorytm śledzenia optymalnego punktu mocy maksymalnej w systemach fotowoltaicznych

Data publikacji: 2020-05-15
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: system fotowoltaiczny, śledzenie punktu mocy maksymalnej, przekształtnik podwyższający napięcie

Na skutek nieliniowości charakterystyk I-U panelu fotowoltaicznego jego maksymalną moc uzyskuje się, gdy pracuje on w punkcie przegięcia. Aby panel pracował w optymalnym punkcie, w strukturze sterowania należy zastosować algorytm śledzenia punktu mocy maksymalnej (ang. maximum power point tracking – MPPT). Głównym celem śledzenia MPP jest utrzymanie działania panelu PV w punkcie przegięcia charakterystyki I(U) (w tzw. kolanie) niezależnie od zmian temperatury i nasłonecznienia. Pod wpływem częściowego zacienienia paneli fotowoltaicznych połączonych szeregowo (ang. partial shading conditio – PSC), np. z powodu zachmurzenia, na charakterystyce I(U) powstaje kilka punktów przegięcia. Konwencjonalne metody MPPT nie prowadzą do zbieżności w globalnym punkcie mocy maksymalnej (ang. global maximum power point – GMPP) w warunkach PSC. Występowanie kilku szczytów na charakterystyce P(U) bardzo utrudnia śledzenie optymalnego punktu pracy i wymaga użycia takiego algorytmu sterowania, który rozróżnia globalne i lokalne punkty mocy maksymalnej. W celu rozwiązania tego zagadnienia zaproponowano w artykule układ regulacji o stałym napięciu i zmiennej strukturze sterowania. Aby zwiększyć wzmocnienie napięciowe układu energoelektronicznego, zastosowano podwójny przekształtnik podwyższający napięcie. Skuteczne działanie algorytmu sterowania zostało potwierdzone wynikami symulacji.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij