Numer 3/24 (September 2015)

Analiza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych wielonapięciowych liniach napowietrznych

Data publikacji: 2015-09-27
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
  1. Nowak W., Tarko R., Analysis of the feasibility of locating 110 kV line in 400 kV right-of-way in terms of electromagnetic interaction, Acta Energetica 2013, nr 1/14, s. 102–113
  2. Nowak W., Tarko R., Analiza możliwości lokalizacji linii 110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV w aspekcie oddzia- ływań elektromagnetycznych, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i  Automatyki Politechniki Gdańskiej 2013, nr 32, s. 19–22
  3. Bąchorek W. i  in., Problemy projektowania i  eksploatacji napowietrznych linii elektroenergetycznych w aspekcie pól elektromagnetycznych, V Konferencja Naukowo-Techniczna „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”, PTPiREE, Dźwirzyno, 15 maja 2012 r., s. 6–1, 6–11
  4. Szostek T., Kurpanik B., Wojciechowski J., Analiza indukowanych napięć w obustronnie odłączonej linii 750 kV Chmielnicka Elektrownia Jądrowa – Rzeszów, Energetyka 1988, nr 10, s. 365–370
  5. Nowak W. i  in., Analiza warunków eksploatacyjnych linii 110 kV KlikowaPołaniec i  220 kV Klikowa-Niziny w  aspekcie oddziaływania elektroma- gnetycznego, Energetyka 2006, nr 2, s. 118–123.
Udostępnij na Linkedin Tweetnij