Numer 3/36 (September 2018)

ACTA ENERGETICA 03/2018
nr 3/2018

Analiza warunków napięciowych w sieciach nn o dużym nasyceniu mik-roinstalacjami fotowoltaicznymi

Data publikacji: 2019-02-15
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: sieci nn, mikroinstalacje, przekroczenia napięciowe, fotowoltaika

W artykule przedstawiono analizę napięciową sieci nn, w której nasycenie mikroinstalacjami PV przekracza moc znamionową transformatora SN/nn. Wykazano, że w niekorzystnych okolicznościach może dojść do efektu podbicia napięcia do wartości przekraczających napięcie znamionowe o więcej niż 10%. Przedstawiono metodykę oceny wystąpienia zagrożeń napięciowych w skali całego roku. Wskazano kierunki działań ograniczających negatywne zjawiska napięciowe związane z mikroinstalacjami PV.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij