Numer 4/25 (December 2015)

Analiza wytwarzania energii i mocy w mikroinstalacji fotowoltaicznej współpracującej z siecią niskiego napięcia

Data publikacji: 2015-12-29
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
  1. Ustawa o OZE. Projekt z lipca 2014 roku [online], http://www.mg.gov.pl/
  2. Sobierajski M., Rojewski W., Technical conditions of microgenerator connection to a low voltage network taking into account valid rules and practices applied in Europe and Poland, Acta Energetica 2014, nr 4/21, s. 116–124
  3. Sobierajski M., Rojewski W., Kobusiński M., Sikorski T., Przyłączanie mikroinstalacji i małych instalacji do sieci rozdzielczej nN. Przewodnik, Raporty Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012
  4. Sikorski T., Monitoring i  ocena jakości energii w  sieciach elektroenergetycznych z udziałem generacji rozproszonej, Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i  Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej 49, Seria: Monografie 18, Wrocław 2013
  5. Janik P., Photovoltaic power generation assessment based on advanced signal processing and optimisation techniques, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014
  6. Strona internetowa Operatora Systemu Przesyłowego [online], www.pse.pl
  7. Sobierajski M., Rojewski W., Po czerwcowej awarii 2006 roku, czyli warunki bezpiecznego przesyłu energii elektrycznej, Automatyka Elektroenergetyczna 2007, nr 3, s. 36–41.
Udostępnij na Linkedin Tweetnij