Numer 2/2 (June 2009)

Ceny (i stawki) węzłowe – harmonizacja rozwiązań rynkowych z nowymi trendami rozwojowymi

Autorzy: Roman Korab
Data publikacji: 2016-04-01
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Funkcjonujący w Polsce model rynku energii elektrycznej oparty jest na koncepcji „miedzianej płyty”, u podstaw której leży założenie, że handel energią może odbywać się w oderwaniu od praw elektrotechniki, rządzących rozpływem mocy w sieci, oraz bez uwzględnienia ograniczeń technicznych związanych z jej dostawą do odbiorcy. Takie rozwiązanie pociąga za sobą nieefektywność działania rynku, zarówno bieżącego, jak i inwestycyjnego. Rozwiązaniem alternatywnym, eliminującym wskazane ułomności modelu „miedzianej płyty”, jest mechanizm rynkowy oparty na koncepcji krótkookresowych cen węzłowych, będących elementem integrującym prawa elektrotechniki i ekonomii. Istotą tego rozwiązania jest zróżnicowanie cen w poszczególnych lokalizacjach w systemie, dzięki czemu uczestnicy rynku otrzymują właściwe sygnały ekonomiczne, dotyczące m.in. pożądanych lokalizacji nowych mocy wytwórczych oraz szacunkowych poziomów tych mocy, wymaganych ze względu na zbilansowanie lokalnego zapotrzebowania.

W artykule przedstawiono wyniki symulacji wykonanych na modelach krajowego systemu elektroenergetycznego, ilustrujące wymienione właściwości modelu cen węzłowych. Przedstawiono wyniki analiz uwzględniających rozwój energetyki atomowej oraz energetyki rozproszonej.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij