Numer 4/25 (December 2015)

Efektywność dystrybucji energii elektrycznej

Data publikacji: 2015-12-29
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Pełna treść artykułu po polsku i angielsku jest dostępna w wersji angielskiej serwisu. Aby się z nią zapoznać przejdź do angielskiej wersji artykułu lub pobierz go w formacie PDF poniżej. Przejdź do angielskiej wersji artykułu.

  1. Adamczyk J., Efektywność przedsię- biorstw sprywatyzowanych, AE, Kraków 1995
  2. Kot A. i  in., Efficiency improvement of reactive power compensation in power distribution networks, Przegląd Elektrotechniczny 2013, r. 89, nr 6, s. 190–195
  3. Paska J., Ekonomika w  elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007
  4. Straty energii elektrycznej w  sieciach dystrybucyjnych, red. Kulczycki J., Wyd. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań 2009
  5. Projekt Polityki energetycznej Polski do roku 2050, Warszawa, sierpień 2014
  6. Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 548/2014 z 21 maja 2014
  7. Szpyra W., Efektywność kompensacji mocy biernej stanu jałowego transformatorów SN/nn, Przegląd Elektrotechniczny 2011, r. 87, nr 2, s. 144–146.
Udostępnij na Linkedin Tweetnij