Bieżący numer 3/44 (November 2020)

ACTA ENERGETICA 3/2020
nr 3/2020

Energetyka odnawialna na potrzeby pokrywania strat w stacji elektroenergetycznej GPZ

Data publikacji: 2021-06-21
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: OZE, straty energii elektrycznej, efektywność energetyczna, stacja elektroenergetyczna GPZ

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej ciężar poszukiwania rozwiązań służących do ograniczania strat ponoszonych podczas transformacji i przesyłu energii elektrycznej spoczywa również na operatorach systemów dystrybucyjnych (OSD). Jednym z obiektów pośredniczących w dostarczaniu energii elektrycznej odbiorcom są stacje elektroenergetyczne WN/SN (główne punkty zasilania, GPZ), które charakteryzują się relatywnie wysokimi stratami energii elektrycznej. W artykule przeanalizowano zasadność zastosowania mikroźródła OZE w stacjach GPZ pod kątem podnoszenia efektywności ich pracy i wpływu na redukcję CO2.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij