Numer 1/34 (March 2018)

ACTA ENERGETICA 01/2108
nr 1/2018

Estymacja stanu systemu elektroenergetycznego w biegunowym układzie współrzędnych. Znaczenie specyficznej informacji o symetrycznym przesuwniku fazowym

Data publikacji: 2018-08-31
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: przesuwnik fazowy, system elektroenergetyczny, estymacja stanu

Estymacja stanu systemu elektroenergetycznego jest procedurą obliczeniową, która odgrywa istotną rolę w systemach komputerowych dyspozycji mocy. Czas realizacji obliczeń estymacyjnych powinien być możliwie najkrótszy. Dokładność wyników estymacji powinna być możliwie największa. Wrażliwość na błędy obarczające dane wykorzystywane w procesie estymacji stanu powinna być możliwie najmniejsza. Przedmiotem tego artykułu jest estymacja stanu systemu elektroenergetycznego z symetrycznym przesuwnikiem fazowym – uwzględniono estymację stanu, w której zastosowano ogólny model przesuwnika fazowego oraz gdy pod uwagę bierze się także specyficzne informacje o przesuwniku. Artykuł zawiera wyniki oryginalnych badań obu tych przypadków – między nimi występują istotne różnice we właściwościach estymacji stanu.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij