Numer 1/30 (March 2017)

Identyfikacja zwarć doziemnych wysokorezystancyjnych w sieciach średnich napięć z wykorzystaniem wyższych harmonicznych

Data publikacji: 2017-03-30
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Pełna treść artykułu po polsku i angielsku jest dostępna w wersji angielskiej serwisu. Aby się z nią zapoznać przejdź do angielskiej wersji artykułu lub pobierz go w formacie PDF poniżej. Przejdź do angielskiej wersji artykułu.

 1. Synal  B., Zjawiska ziemnozwarciowe w  sieciach o  małym prądzie zwarcia doziemnego, Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej 1975, nr 31, Monografie nr 4
 2. Hänninen S., Single phase earth faults in high impedance grounded networks. Characteristics, indication and location, Technical Research Centre of Finland, Espoo 2001
 3. Marciniak  L., Impulsowoprądowe i  falkowe kryteria identyfikacji zwarć doziemnych rezystancyjnych oraz łukowych w  sieciach średnich napięć, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Monografie nr 273, 2013
 4. Łukowicz M., Metody wykrywania zwarć wysokorezystancyjnych w  napowietrznych liniach elektroenergetycznych, Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej 2013, nr 99, Monografie nr 32
 5. Michalik M., Okraszewski T.M., Application of the wavelet transform to backup protection of MV networks – wavelet phase comparison method, IEEE Bologna Power Tech Conference, paper No. 154, Bologna, Italy, 23–26 June 2003
 6. Elkalashy N.I., Lehtonen M., Advancing DWT-Bayesian technique for earth fault protection in MV networks, The Online Journal on Electronics and Electrical Engineering 2009, Vol. 1 , No. 2, s. 89–93
 7. Kim C.J., Russell B.D., Harmonic behavior during arcing faults on power distribution feeders, Electric Power Systems Research 1988, No. 24, s. 219–225
 8. Benner C., Russell B.D., Practical highimpedance fault detection on distribution feeders, IEEE Transactions on Industry Applications 1997, Vol. 33, No. 3, s. 635–640
 9. Marciniak L., Wavelet criteria for identification of arc intermittent faults in medium voltage networks, Proceedings of the International Symposium „Modern Electric Power Systems, MEPS’10”, paper  09.1, Wrocław, 20–22 September 2010
 10. Marciniak  L., Identyfikacja zwarć doziemnych wysokorezystancyjnych w  sieciach średnich napięć, Przegląd Elektrotechniczny 2015, nr 8, s. 185–189
 11. Борковский С.О., Горева Т.С., Горева Т.И., Проблема диагностики одно- фазных замыканий на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю, Фундаментальные Uсследования 2014, No. 9, s. 954–959
 12. Marciniak  L., Implementacje modeli łuku ziemnozwarciowego w programach PSCAD i  Matlab/Simulink, Przegląd Elektrotechniczny 2012, nr 9a, s. 126–129
 13. Sawicki A., Haltof M., Nieliniowe modele matematyczne łuku elektrycznego, Przegląd Elektrotechniczny 2016, nr 11, s. 257–261
 14. Zieliński T., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKiŁ, Warszawa 2009
 15. Szafran J., Wiszniewski A., Algorytmy pomiarowe i  decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej, WNT, Warszawa 2001. 
Udostępnij na Linkedin Tweetnij