Numer 2/35 (June 2018)

ACTA ENERGETICA 02/2018
nr 2/2018

Implementacja na poziomie krajowym Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2016 r. ustanawiającego kodeks sieciowy dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci

Autorzy: Jerzy Rychlak *
Data publikacji: 2019-02-08
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: kodeks sieciowy NC RfG, ENTSOE, Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631, sztuczna inercja, indeks penetracji, FSM, LFSM, znaczący użytkownik systemu, OZE, wymagania ogólnego stosowania

Artykuł wyjaśnia zapisy kodeksu sieciowego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/631, znanym jako Network Code Requirements for Generators, oraz identyfikuje uwarunkowania techniczno-prawne związane z jego implementacją na poziomie krajowym. Podaje przykładowo możliwe koncepcje wykorzystania automatyki LFSM w procesie obrony systemu elektroenergetycznego. Na podstawie scenariuszy rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w perspektywie 2025 i 2030 roku dokonano identyfikacji potencjalnych zagrożeń w jego pracy. Przybliżono zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego, przy wysokim poziomie penetracji generacji wiatrowej i PV, oraz zidentyfikowano nowe wymagania dla wytwórców, które w takich warunkach są krytyczne dla zachowania bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij