Numer 2/39 (June 2019)

ACTA ENERGETICA 39/2109
nr 2/2019

Instalacje OZE wraz z magazynami PCM dla prosumenta

Autorzy: Marek Laskowski
Data publikacji: 2019-10-30
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

W niniejszym artykule opisano mikroinstalacje OZE: biogazownię kontenerową, instalacje do oczyszczania biogazu SFR, układ mikrokogeneracyjny (oparte na ogniwach paliwowych) i biorafinerię do wytwarzania bioetanolu II generacji, które mogą efektywnie współpracować z magazynami zmiennofazowymi. Przedstawiono również potencjalne możliwości zastosowania zmiennofazowych magazynów ciepła i chłodu w systemach ciepłowniczych, w szczególności dla systemów adsorpcyjnych generujących chłód wprost z ciepła systemowego.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij