Numer 1/30 (March 2017)

Koncepcja metody wyboru optymalnych parametrów ciepła odbieranego z elektrowni jądrowej pracującej przy częściowym skojarzeniu

Data publikacji: 2017-03-30
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Pełna treść artykułu po polsku i angielsku jest dostępna w wersji angielskiej serwisu. Aby się z nią zapoznać przejdź do angielskiej wersji artykułu lub pobierz go w formacie PDF poniżej. Przejdź do angielskiej wersji artykułu.

 1. Andrzejewski S. i  Troszkiewicz J., Elektrociepłownie jądrowe w  systemie elektroenergetycznym – koszty wytwarzania energii cieplnej w  ECJ, Mi ę d z y n aro d ow a Kon fe re n c j a Ciepłownictwa, Warszawa, 6.04.1976
 2. AREVA, AREVA Design Control Document Rev. 5 – Tier 2 Chapter 10 – Steam and Power Conversion System, Accession Number: ML13261A551, Figures for Section 10.1 (2 page(s), 7/19/2013) [online], http://pbadupws.nrc. gov/docs/ML1326/ML13261A551.html [dostęp: 09.2013]
 3. Gospodarka paliwowo-energetyczna w  latach 2014–2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016
 4. Jaskólski M. i in., Profitability Criteria of Partial Cogeneration in Nuclear Power Plant, Rynek Energii 2014, nr 5, s. 141–147
 5. Jaskólski M., Reński A. i Minkiewicz T., Thermodynamic and economic analysis of nuclear power unit operating in partial cogeneration mode to  produce electricity and district heat, 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE 2016, Katowice 2016
 6. Marecki J. i in., Analiza warunków loka- lizacyjnych elektrociepłowni jądrowych w  aspektach ochrony środowiska i  możliwości transportu ciepła dla odbiorców bytowo-komunalnych, Instytut Elektroenergetyki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1978
 7. Wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzasadnienie wyboru Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, Ministerstwo Energii [online], http://www.me.gov.pl/files/upload/10960/ Podsumowanie%20OOS%20PPEJ.doc [dostęp: 10.2016]
 8. Minkiewicz T., Reński A., Nuclear power plant as a source of electrical energy and heat, Archiwum Energetyki 2011, t. XLI, nr 3–4, s. 155–166
 9. Komentarz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na  temat proponowanej reformy EU ETS, Polski Komitet Energii Elektrycznej, 21.02.2017
 10. Reński A., Wybór podstawowych parametrów elektrociepłowni jądrowej, Archiwum Energetyki 1983, t. XII, nr 1–2, s. 71–86
 11. Reński A. i in., Nuclear Co-generation – The Analysis of Technical Capabilities and Cost Estimates, Acta Energetica 2016, No. 3/28, s. 121–127
 12. Energetyka cieplna w  liczbach – 2015, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2016
Udostępnij na Linkedin Tweetnij