Numer 2/39 (June 2019)

ACTA ENERGETICA 39/2109
nr 2/2019

Metodyka identyfikacji najefektywniejszych inwestycji w sieci SN z uwzględnieniem analiz niezawodności pracy sieci

Data publikacji: 2019-10-30
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

W artykule zaprezentowano algorytm postępowania przy wyszukiwaniu zbioru najefektywniejszych inwestycji w sieciach średnich napięć (SN). Inwestycje te są wybierane w celu ograniczenia liczby i czasu trwania przerw w zasilaniu oraz eliminacji lub ograniczenia istniejących lub przyszłych zagrożeń napięciowych i obciążeniowych. Rozpatrywane są inwestycje sieciowe w postaci budowy nowych punktów redukcyjnych, budowy nowych elementów sieciowych SN, modernizacji istniejących obiektów, czy zastosowania technologii teleinformatycznych do zwiększenia obserwowalności i sterowalności pracy sieci SN.

Niniejsza praca to efekt doświadczeń Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk przy realizacji koncepcji rozwoju sieci SN dla jednego z operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). W koncepcji dokonano analizy warunków pracy i eksploatacji sieci SN zasilanej z ponad 200 stacji transformatorowych 110 kV/SN, przy czym sieć SN obejmowała instalacje pracujące na napięciach 6 kV, 15 kV, 20 kV i 30 kV.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij