Numer 1/34 (March 2018)

ACTA ENERGETICA 01/2108
nr 1/2018

Modelowanie warunków dobowego bilansowania KSE w długim horyzoncie czasu

Autorzy: Bogdan Czarnecki1 *
Data publikacji: 2018-08-31
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: dobowe bilansowanie KSE, zmienność zapotrzebowania na moc i generacji OZE, modelowanie stochastyczne

W artykule przedstawiono propozycję metodyki stochastycznej oceny warunków dobowego bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w długim horyzoncie czasu. Symulacja polega na wielokrotnym generowaniu szeregów czasowych odpowiadających dobowym przebiegom poszczególnych składowych bilansu mocy KSE. Generowane losowo przebiegi uwzględniają dobową i sezonową zmienność składników bilansu mocy składającego się z zapotrzebowania na moc odbiorców, generacji jednostek wytwórczych niebędących centralnie dysponowanymi (nJWCD), w tym odnawialnych źródeł energii (OZE), oraz jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD), co pozwala na analizę koincydencji wielu zmieniających się składowych bilansu mocy. Wynikiem symulacji są średnie roczne wartości oraz rozkłady prawdopodobieństwa:

  1. wykorzystania zasobów regulacyjnych w KSE, np. elektrowni szczytowo-pompowych (ESP)
  2. występowania krytycznych zdarzeń, np. deficytu pasma regulacji mocy lub naruszenia kryterium minimalnej wymaganej ilości pracujących JWCD
  3. zdarzeń polegających na konieczności ograniczania mocy OZE ze względu na bezpieczeństwo pracy KSE.
Udostępnij na Linkedin Tweetnij