Numer 4/9 (December 2011)

Możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej

Data publikacji: 2016-04-01
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

W artykule przedstawiono możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej. Temat ten jest jednym z przykładowych rozwiązań problemu, który stoi dzisiaj przed operatorem systemu przesyłowego oraz przed operatorami systemów dystrybucyjnych, a związany jest z prognozowanym dużym nasyceniem energetyką wiatrową w najbliższych latach.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij