Numer 1/30 (March 2017)

Niekonwencjonalne rozwiązanie blokady kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych jednostki wytwórczej

Autorzy: Marcin Lizer1
Data publikacji: 2017-03-30
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Pełna treść artykułu po polsku i angielsku jest dostępna w wersji angielskiej serwisu. Aby się z nią zapoznać przejdź do angielskiej wersji artykułu lub pobierz go w formacie PDF poniżej. Przejdź do angielskiej wersji artykułu.

  1. Dobrzyński K. i in., Opracowanie katalogu wymagań dla systemów zabezpieczeń elektrycznych generatorów w  zakresie stosowanych funkcji i  koordynacji ich nastaw z  EAZ w  sieci przesyłowe – Etap I  i  II, praca Instytutu Energetyki i  Politechniki Gdańskiej dla PSE Operator S.A., Warszawa 2011
  2. Kończykowski S., Podstawy stabilności układów elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1974
  3. Lizer M., Impedancyjne i odległościowe zabezpieczenia bloku w czasie zakłóceń w  sieci zewnętrznej, Konferencja „Zabezpieczenia przekaźnikowe w ener- getyce”, Kocierz 17–19.10.2012
  4. Lizer M., Wróblewska S., Wpływ kołysań mocy na pracę zabezpieczeń odległościo- wych bloku na  przykładzie zakłócenia w stacji przyelektrownianej, Konferencja APE’13, Jurata 12–14.06.2013
  5. Machowski J., Selektywność dzia- łania zabezpieczeń w  trakcie kołysań mocy w  systemie elektroenerge- tycznym, Konferencja „Zabezpieczenia przekaźnikowe w  energetyce”, Kocierz 17–19.10 2012
  6. Machowski J., Smolarczyk A., Opracowanie zasad nastaw blokad przeciwkoły- saniowych zabezpieczeń pod kątem odbudowy sytemu – etap II, praca Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej dla PSE Operator S.A., Warszawa 2006
  7. Power swing and out-of-step considera- tion on transmission lines, A report to the Power System Relaying Committee Of the IEEE Power Engineering Society, 2005
  8. Żydanowicz J., Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, WNT, Warszawa 1979
Udostępnij na Linkedin Tweetnij