Bieżący numer 4/37 (December 2018)

ACTA ENERGETICA 04/2018
nr 4/2018

Nowe systemy monitorowania sieci SN i nN jako podstawa do zwiększania efektywności pracy sieci dystrybucyjnej

Data publikacji: 2019-03-15
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: sieci inteligentne, automatyzacja sieci, AMI, Smart Grid, Upgrid, Horyzont 2020, regulacja jakościowa

Podnoszenie niezawodności oraz efektywności pracy sieci jest jednym z głównych wyzwań stojących przed operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD). Wdrożona w 2015 roku przez URE regulacja jakościowa stawia przed OSD cele w zakresie ograniczenia wskaźników awaryjności sieci SAIDI i SAIFI. Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych z obszaru sieci inteligentnych, tj. zaawan- sowanych układów monitorowania sieci SN i nN oraz inteligentnego opomiarowania AMI, dostarcza nowych danych o stanie pracy sieci. Dzięki temu możliwe jest budowanie nowych funkcjonalności, które wprowadzają nową jakość w sposobie zarządzania siecią dystrybucyjną. W artykule opisano działania zrealizowane przez ENERGA-OPERATOR SA w ramach demonstracyjnego projektu Upgrid, mające na celu zwiększenie poziomu obserwowalności i kontroli sieci SN i nN w obszarze demonstracyjnym. W tekście opisano zastosowane w projekcie rozwiązania sieciowe i informatyczne oraz możliwość wykorzystania AMI do zwięk- szenia efektywności pracy sieci. Wskazano również wpływ zastosowanych rozwiązań na sposób i efektowność zarządzania siecią dystrybucyjną.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij