Numer 1/34 (March 2018)

ACTA ENERGETICA 01/2108
nr 1/2018

Numeryczne szacowanie wielkości mocy cieplnej dostępnej w gruntowym wymienniku ciepła zbudowanym na podłożu ilastym

Autorzy: Daniel Sławiński1 *
Data publikacji: 2018-08-31
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: gruntowy wymiennik ciepła, energetyka rozproszona, konwersja energii

W artykule zaprezentowano próbę wyznaczenia charakterystyki pracy gruntowego wymiennika ciepła współpracującego w układzie z pompą ciepła. Wielkości uzyskane w wyniku symulacji numerycznej CFD porównano z założeniami projektowymi. Szacowanie mocy cieplnej przeprowadzono dla uśrednionych warunków temperaturowych gruntu, koncentrując swoją uwagę na 11-godzinnym odcinku pracy, stanowiącym jeden dzień pracy instalacji. W symulacji numerycznej posłużono się modelem bezpośredniego sprzężenia równania energii w ciele stałym oraz przepływającej cieczy. W symulacji przyjęto izotropową strukturę gruntu o własnościach fizycznych odpowiadających rzeczywistemu ośrodkowi. W trakcie symulacji nie uwzględniano ewentualnej migracji strumienia cieplnego wywoływanego przez występujące cieki wodne.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij