Bieżący numer 3/40 (September 2019)

ACTA ENERGETICA 03/2019
nr 3/2019

Obliczenie skutków wdrożenia strategii zarządzania popytem na energię elektryczną DSM na przykładzie analizy zmian, jakie zaszły w obciążeniu systemu elektroenergetycznego

Data publikacji: 2020-03-26
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, V2G, G2V, DSM

W artykule przedstawiono wpływ wdrożenia rozwiązań DSM (ang. Demand Side Management) poprzez odpowiednie zarządzanie i kontrolę procesu ładowania i rozładowywania się baterii samochodów elektrycznych. Efektem było ukształtowanie krzywych obciążenia dobowego na sposób tzw. wypełniania dolin i ścinania szczytów. W związku z tym wdrożenie rozwiązań zarządzania popytem na moc wywarło istotny wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego. Oddziaływanie rozwiązań DSM uwidoczniło się w postaci zmian w wartościach obciążeń systemu elektroenergetycznego. W ramach analizy zmian, jakie zaszły w zapotrzebowaniu na moc, zaproponowane zostały wskaźniki, które umożliwiają ich opisanie. Zastosowanie tych wskaźników pozwoli na wykrycie i zniwelowanie ewentualnych negatywnych efektów wdrożenia rozwiązań DSM.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij