Numer 4/29 (December 2016)

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

Data publikacji: 2016-12-29
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń, dwutlenek siarki, tlenek azotu, obiekt energetycznego spalania

W artykule zwrócono uwagę na konieczność dostosowania średnich obiektów spalania do wymogów Dyrektywy UE 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Przedstawiono dotychczasowe wyniki w ograniczaniu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów w Polsce. Podano szczegółowe wytyczne dyrektywy dotyczące obiektów energetycznych istniejących i nowo budowanych. Ponadto przeanalizowano działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz spodziewany wpływ nowych przepisów na obiekty energetyczne w naszym kraju.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij