Numer 1/30 (March 2017)

Określanie zdolności przyłączeniowych węzłów sieci zamkniętej NN z wykorzystaniem optymalizacji typu black-box – studium przypadku

Autorzy: Andrzej Wędzik1
Data publikacji: 2017-03-30
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Pełna treść artykułu po polsku i angielsku jest dostępna w wersji angielskiej serwisu. Aby się z nią zapoznać przejdź do angielskiej wersji artykułu lub pobierz go w formacie PDF poniżej. Przejdź do angielskiej wersji artykułu.

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. z  1997 r., nr 54, poz. 348, z późń. zm.
 2. Informacja o dostępnych mocach przy- łączeniowych dla źródeł wytwórczych przyłączanych do  sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (zaktualizowana za III kw. 2016 r.), PGE Dystrybucja S.A., Biuro Zarządzania Rozwojem Sieci, Lublin [online], http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/procedury-przylaczeniowe/informacje-o- -dostepnych-mocach-przylaczeniowych [dostęp: 13.03.2017]
 3. Bajor M., Bezpieczna praca systemu o  ograniczonych zdolnościach przesyłowych w  sytuacji wysokiej generacji wiatrowej, Jubileuszowa XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w elektroenergetyce”, Jurata, 8–10 czerwca 2011, t. IV, s. 11–15
 4. Bajor M., Jankowski R., Widelski G., AreaWide Management of a Significant Wind Generation as a Way to Ensure a Safe Grid Operation, Acta Energetica 2014, No. 3/20, s. 17–22
 5. Sobierajski M., Rojewski W., Słabosz S., Metoda liniowej optymalizacji dopuszczalnej generacji wiatrowej w  węzłach sieci przesyłowej, Acta Energetica 2011, No. 2/7, s. 55–55
 6. Kocot H., Zdolności przyłączeniowe węzłów dystrybucyjnej sieci 110 kV, Konferencja Electrical Power Networks – EPNet 2016, 19–21 września 2016, Szklarska Poręba
 7. Korab R., Zdolności przyłączeniowe krajowej sieci 400 i  220 kV, Elektroenergetyka: Współczesność i Rozwój 2010, nr 2–3 (4–5), s. 46–54
 8. Kacejko P., Pijarski P., Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na  lata 2020–2025 w  kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych, Rynek Energii 2013, nr 2, s. 42–47
 9. Przygrodzki M. i  in., Ocena zdolności przyłączeniowych Krajowego Systemu Przesyłowego w perspektywie długoterminowej, Przegląd Elektrotechniczny 2014, nr 7, s. 123–126
 10. Momoh J.A., Electric Power System Applications of Optimization, Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009
 11. Soliman S.A.-H., Mantawy A.-A.H., Modern Optimization Techniques with Applications in Electric Power Systems, Springer, doi: 10.1007/978-1-4614- 1752-1, 2012
 12. Wędzik A., Siewierski T., Szypowski M., The use of „Black-box” optimization method for determination of connection capacity in electric power grid, Applied Energy 2017 [w recenzji]
 13. Davis E.F., Modeling and optimization of process engineering problems containing black-box systems and noise, PhD dissertation, New Brunswick, New Jersey, October 2008
 14. Schaul T., Studies in Continuous Black-box Optimization, Technische Universität München, PhD dissertation, 2011
 15. Rozporządzeniae Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz.U. z  2007 r., nr 93, poz. 623, z późn. zm.
 16. Instrukcja Ruchu i  Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, PSE – Operator S.A., Wersja 2.0. z 15 grudnia 2011 r. [Tekst obowiązujący od dnia: 1 maja 2016 r.]
 17. Instrukcja Ruchu i  Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, PGE S.A., 2013 [Tekst jednolity obowiązujący od  dnia: 1 października 2016 r.]
 18. Currie J., Wilson D.I., OPTI: Lowering the Barrier Between Open Source Optimizers and the Industrial MATLAB User, Savannah, Georgia, USA, 8–11 January 2012
 19. Abramson M.A. i  in., The NOMAD project [online], https://www.gerad.ca/ nomad/ [dostęp: 13.03.2017]
 20. Audet C., Dennis Jr. J.E., Mesh Adaptive Direct Search Algorithms for Constrained Optimization, SIAM Journal on Optimization 2006, No. 17/1, doi: 10.1137/040603371, s. 188–217
 21. Digabel Le S., Algorithm 909: NOMAD: Nonlinear Optimization with the MADS algorithm, ACM Transactions on Mathematical Software 2011, No. 37/4, s. 1–15.
Udostępnij na Linkedin Tweetnij