Numer 4/13 (December 2012)

Paradygmat do tworzenia planów rozwoju sieci dystrybucyjnej WN, SN, nN

Data publikacji: 2016-04-01
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

W literaturze, w tym odnoszącej się do przedsiębiorstw działających w sektorze energetyki (i elektroenergetyki), znaleźć można pojęcie paradygmatu funkcjonowania tych organizacji. W artykule omówiono pojęcie paradygmatu, z ukierunkowaniem na paradygmat planowania rozwoju sieci elektroenergetycznych. Na tym tle przedstawiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz kierunkami i problemami rozwoju systemów elektroenergetycznych. Zaproponowano nowy paradygmat planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej. Paradygmat ten jest propozycją autorów artykułu.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij