Numer 1/30 (March 2017)

Planowanie pracy hybrydowego systemu wytwórczego w systemie elektroenergetycznym w ujęciu wieloaspektowym

Data publikacji: 2017-03-30
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Pełna treść artykułu po polsku i angielsku jest dostępna w wersji angielskiej serwisu. Aby się z nią zapoznać przejdź do angielskiej wersji artykułu lub pobierz go w formacie PDF poniżej. Przejdź do angielskiej wersji artykułu.

  1. Ahmed N.A., On-Grid Hybrid Wind/ Photovoltaic/Fuel Cell Energy System, IPEC, Conference on Power & Energy, 2012
  2. Ceran B., Sroka K., 2015 – Performance Analysis of a Hybrid Generation System of Wind Turbines, Photovoltaic Modules, and a  Fuel Cell, Acta Energetica 2015, No. 2/23, s. 36–42
  3. Chmielniak T., Rusin A., Łukowicz H., Modernizacja i rewitalizacja istniejących bloków węglowych ważnym warunkiem stabilności sektora wytwarzania elektryczności, Polityka Energetyczna 2016, t. 19, z. 4, s. 49–60
  4. Mbarek E., Belhadj J., Photovoltaic Wind hybrid system integrating a  Permanent Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC), Conference “Systems, Signals and Devices”, 2009
  5. Mucha Z., Mikosz J., Generowicz A., Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru technologii w małych oczyszczalniach ścieków, Czasopismo Techniczne. Środowisko 2012, z. 4, s. 145–155
  6. Wang C., Nehrir M.H., Power Management of a  Stand-Alone Wind/ Photovoltaic/Fuel Cell Energy System, Energy Conversion, IEEE Transactions on energy conversion, Vol. 23, No. 3, September 2008. 
Udostępnij na Linkedin Tweetnij