Numer 4/33 (December 2017)

ACTA ENERGETICA 04/2017
nr 4/2017

Poprawa stabilności kątowej przejściowej poprzez załączanie szeregowego rezystora hamującego

Data publikacji: 2018-07-23
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, stabilność kątowa przejściowa, szeregowy rezystor hamujący

Artykuł dotyczy zastosowania szeregowego rezystora hamującego do poprawy stabilności kątowej przejściowej systemu elektroenergetycznego. W rozpatrywanym przypadku szeregowy rezystor hamujący wykorzystywany jest do ratowania synchronizmu generatorów synchronicznych po wystąpieniu bliskiego elektrowni 3-fazowego zwarcia w linii przesyłowej. W ostatnim okresie można zauważyć wzrost zastosowań rezystorów hamujących w elektroenergetyce. W tym artykule uwaga została skupiona na sposobie włączenia rezystora w układ blokowy generatora oraz na intensywności hamowania generatora w trakcie trwania zwarcia. Rozważania teoretyczne potwierdzono za pomocą badań symulacyjnych dla systemu testowego.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij