Bieżący numer 4/37 (December 2018)

ACTA ENERGETICA 04/2018
nr 4/2018

Praca wyspowa odnawialnych źródeł energii

Data publikacji: 2019-03-15
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: praca wyspowa, mikroinstalacje, generacja rozproszona

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów surowców energetycznych oraz stanu środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery i wód jest bezpośrednio związana z intensywnym rozwojem odnawialnych źródeł energii. Coraz większy udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym umożliwia przeorganizowanie sposobu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, np. poprzez tworzenie lokalnych obszarów bilansowania (LOB) samowystarczalnych energetycznie. W artykule zamieszczono wybrane wyniki badań modelowych, mających na celu wyznaczenie warunków niezbędnych do spełnienia, aby umożliwić resyn- chronizację wydzielonego obszaru wyspowego z systemem energetycznym.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij