Numer 1/34 (March 2018)

ACTA ENERGETICA 01/2108
nr 1/2018

Praktyczne sposoby poprawy wskaźników niezawodności zasilania SAIDI i SAIFI w sieci SN

Data publikacji: 2018-08-31
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: wskaźniki SAIDI, SAIFI, niezawodność pracy sieci, koordynacja automatyki

Na podstawie modelu matematycznego rzeczywistej sieci SN oraz analizy awarii w niej występujących wskazano środki zaradcze mające na celu poprawę wskaźników niezawodności zasilania SAIDI i SAIFI.

Zidentyfikowano i opisano czynniki istotnie wpływające na czas trwania przerw w dostawach energii elektrycznej, częstotliwość ich występowania oraz liczbę odbiorców pozostających wówczas bez napięcia. Zaproponowano metodykę pozwalającą na możliwie szybką lokalizację miejsca wystąpienia awarii, wyizolowanie uszkodzonego elementu sieci oraz przywrócenie napięcia maksymalnej liczbie odbiorców, uwzględniając specyfikę sieci w terenach górzystych.

Symulując potencjalne awarie w oparciu o deterministyczny model niezawodnościowy (DMZ), wykazano poprawność przyjętych rozwiązań w kilkunastoletniej perspektywie.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij