Numer 4/33 (December 2017)

ACTA ENERGETICA 04/2017
nr 4/2017

Przegląd funkcjonalności reklozerów do celów automatyzacji sieci SN

Data publikacji: 2018-07-23
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: reklozery, sterowanie ruchem sieciowym, komunikacja z systemem nadrzędnym, zwiększenie niezawodności pracy sieci średnich napięć, roz-proszone systemy odbudowy zasilania

Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) podejmują obecnie intensywne działania mające na celu zwiększenie stopnia automatyzacji sieci średnich napięć (SN). Jednym ze środków umożliwiających realizację tego zadania są reklozery. Zastosowanie tych urządzeń umożliwia poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców poprzez automatyczne wydzielenie fragmentu sieci objętego zakłóceniem (wówczas – odmiennie niż dotychczas – odbiorcy przyłączeni do pozostałej części sieci mogą być zasilani w energię elektryczną). Ponadto, przy odpowiednim powiązaniu funkcjonalnym tych urządzeń, istnieje możliwość konstruowania nadrzędnych systemów nadzoru i sterowania ruchem sieciowym. W związku z tym w artykule porównano funkcjonalność i parametry reklozerów wybranych producentów pod kątem oceny ich przydatności do tworzenia rozbudowanych systemów automatyki restytucyjnej.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij