Bieżący numer 3/40 (September 2019)

ACTA ENERGETICA 03/2019
nr 3/2019

Ranking lokalizacji źródeł wytwórczych wykonany hybrydową metodą wielokryterialną

Data publikacji: 2020-03-26
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Artykuł przedstawia ranking lokalizacji ośmiu odnawialnych źródeł energii (OZE) wykonany za pomocą hybrydowej metody analizy wielokryterialnej. Metoda jest połączeniem metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) oraz taksonomii numerycznej. Rozpatrywane źródła wytwórcze, tj. elektrownie słoneczne, biogazownie oraz farmy wiatrowe, należy zaliczyć do źródeł, które w znaczny sposób przyczynią się do realizacji postanowień pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski (do 2030 roku). Zwiększenie udziału produkcji energii pochodzącej z OZE spowoduje wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju. Niskoemisyjne źródła wytwórcze pozyskują energię ze źródeł odnawialnych. Dlatego też na ich lokalizację wpływają takie czynniki, jak: oddziaływanie na środowisko, dostępność oraz pochodzenie surowców, np. biogazu, a także aspekty technologiczne. Mnogość wymienionych czynników czyni lokalizację biogazowni zagadnieniem wielowątkowym. Metoda AHP jest metodą matematyczną o dużym stopniu zaawansowania i czasochłonności. Zaletą metody jest możliwość porównania ze sobą czynników policzalnych oraz niepoliczalnych, co wykorzystano w połączeniu z metodą taksonomii numerycznej. Efektem analizy jest wyznaczenie rankingu zawierającego uszeregowanie rozpatrywanych lokalizacji.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij