Numer 4/33 (December 2017)

ACTA ENERGETICA 04/2017
nr 4/2017

Rozwiązanie problemu obserwowalności sieci rozdzielczej za pomocą liczników inteligentnych

Data publikacji: 2018-07-23
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: obserwowalność, sieć rozdzielcza, jednostka pomiarowa PMU, licznik inteligentny, zaawansowana infrastruktura pomiarowa

Artykuł dotyczy problemu wyboru minimalnej liczby liczników inteligentnych, wystarczającej do zapewnienia obserwowalności wszystkich zmiennych stanu sieci rozdzielczej lub wartości napięcia, którego regulacja jest szczególnie ważna w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia z generacją rozproszoną. Pokazano, że samo zastąpienie pomiarów fazorów napięcia pomiarami wartości amplitudy napięcia umożliwia zapewnienie obserwowalności wartości amplitudy napięcia we wszystkich węzłach zasilających przy liczbie liczników inteligentnych mniejszej niż liczba węzłów odbiorczych.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij