Numer 1/22 (March 2015)

Sterowanie i monitoring obiektów energetycznych wg standardu LFC

Data publikacji: 2015-03-31
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Artykuł przybliża zasadę działania nowego systemu rozdziału mocy LFC (ang. Load Frequency Control), będącego następcą systemu ARCM SOWE (automatyczna regulacja częstotliwości i mocy, ang. Automatic Frequency and Power Control). Większość pracy skupia się na architekturze węzła lokalnego systemu LFC autorstwa IASE sp. z o.o. Zostały tu przybliżone zagadnienia automatycznego sterowania blokami wg planów i poleceń z regulatora centralnego LFC, monitoringu pracy systemu poprzez zintegrowany moduł SMPP oraz zagadnienia związane z nowymi technologiami wykorzystywanymi przez LFC (m.in. protokół ICCP-TASE.2 [ang. Intercontrol Center Communications Protocol], standard IEC60870-6). Opisano także najważniejsze komponenty SRM LFC odpowiedzialne m.in. za wymianę danych z automatyką blokową, archiwizację i udostępnianie danych historycznych, zadawanie oraz podgląd aktualnych wartości regulacyjnych przesyłanych przez OSP (operator systemu przesyłowego, ang. Transmission System Operator).

Udostępnij na Linkedin Tweetnij