Numer 4/29 (December 2016)

Strategie rozwoju przedsiębiorstw elektroenergetycznych

Autorzy: Piotr F. Borowski1 *
Data publikacji: 2016-12-29
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: sektor elektroenergetyczny, strategia, adaptacja

Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne są kluczowymi firmami dla gospodarki kraju. Wiele instytucji naukowo-badawczych zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sektora elektroenergetycznego, by znaleźć odpowiedź na pytanie, co powinny uwzględniać tworzone strategie, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Czy firmy powinny stosować strategię adaptacji czy może strategię przełomu? Jeśli będą stosować adaptację, to czy adaptację bierną, czy czynną i w jakich okolicznościach? Te pytania są stale analizowane przez autora, a odpowiedzi mają posłużyć do wypracowania rekomendacji niezbędnych w budowaniu bezpiecznego rynku elektroenergetycznego. W artykule została omówiona struktura rynku i dwa podstawowe modele – model tradycyjny i model konkurencyjny.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij