Numer 3/36 (September 2018)

ACTA ENERGETICA 03/2018
nr 3/2018

Symulacja dobowych warunków pracy sieci SN przy zmiennych wa-runkach zapotrzebowania

Autorzy: Andrzej Kąkol1
Data publikacji: 2019-02-15
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: sieci dystrybucyjne, automatyzacja, optymalizacja

Proces automatyzacji sieci SN jest realizowany sukcesywnie przez spółki dystrybucyjne. Inwestycje te mają na celu poprawę parametrów pracy sieci i zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Jednocześnie, niezależnie od podjętych przez OSD działań inwestycyjnych, notowany jest wzrost liczby i wartości mocy rozproszonych źródeł energii. W rezultacie obserwowana jest większa dynamika zmian warunków pracy sieci. Coraz częściej jest rejestrowany przepływ mocy od źródeł przyłączonych w głębi sieci SN do stacji 110 kV/SN. Występowanie takich stanów jest zależne od aktualnego zapotrzebowania i dostępności źródeł energii pierwotnej, a więc wiatru, słońca lub wody. Przewiduje się, że nowe obiekty, jak magazyny energii elektrycznej i samochody elektryczne, będą miały istotny wpływ na plany rozwoju i warunki pracy sieci SN w najbliższej przyszłości i przyczynią się do wzrostu dynamiki zmian warunków pracy sieci.

W artykule została przedstawiona propozycja poprawy parametrów pracy sieci dystrybucyjnej SN dzięki wykorzystaniu zdalnie sterowalnych łączników i rekonfiguracji sieci z uwzględnieniem zmian zapotrzebowania. Porównano wskaźniki jakościowe pracy sieci elektroenergetycznej wyznaczone z założeniem braku ingerencji dyspozytora w układ pracy sieci, rekonfiguracji sieci zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem oraz rekonfiguracji sieci w odpowiedzi na rejestrowane i aktualne zmiany zapotrzebowania.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij