Numer 3/36 (September 2018)

ACTA ENERGETICA 03/2018
nr 3/2018

Symulator układu regulacji turbiny kondensacyjnej w układzie regulacji obciążania bloku energetycznego

Data publikacji: 2019-02-15
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: blok energetyczny, regulacja, system elektroenergetyczny, sterownik PLC

W artykule opisano blok energetyczny elektrowni cieplnej jako wieloparametrowy obiekt regulacji współpracujący z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Przedstawiono stosowane metody i układy regulacji obciążenia. Następnie omówiono budowę i zasadę działania programowalnego sterownika logicznego PLC oraz podstawowe języki służące do programowania. W następnej kolejności przedstawiono implementację modelu turbiny i układu regulacji do sterownika PLC Simatic 1200. Kolejny rozdział poświęcono zaprezentowaniu przykładowych przebiegów wraz z porównaniem z rzeczywistego obiektu.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij