Bieżący numer 3/44 (November 2020)

ACTA ENERGETICA 3/2020
nr 3/2020

System magazynowania energii elektrycznej BESS w ramach regulacji pierwotnej częstotliwości wydzielonego obszaru wyspowego

Data publikacji: 2021-06-21
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: system magazynowania energii elektrycznej BESS, wydzielona sieć elektroenergetyczna, regulacja pierwotna częstotli-wości

W artykule przedstawiono efekty działania BESS w sieci przesyłowej wysokiego napięcia. Rozważania podjęte w niniejszej pracy dotyczą głównie zagadnień dotyczących relacji między mocą czynną a częstotliwością. Sprawdzono, jak BESS wpływa na proces regulacji pierwotnej częstotliwości. Zamodelowano trzy typy regulatorów częstotliwości wchodzące w skład kompletnego układu regulacji magazynu energii. Zaimplementowano model regulatora typu droop oraz regulatora proporcjonalno-całkującego PI. Ponadto, ze względu na wzrost udziału źródeł przyłączonych do sieci za pomocą przekształtników energoelektronicznych, a co za tym idzie zmniejszającą się inercję systemu, postanowiono zbadać wpływ wirtualnej inercji na odpowiedź częstotliwościową. W tym celu zamodelowano układ sterowania regulatorem PWM wprowadzający do systemu wirtualną inercję.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij