Numer 1/30 (March 2017)

Uniwersalny przekładnik prądowy do dokładnego pomiaru prądów zwarciowych

Data publikacji: 2017-03-31
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: przekładnik prądowy, aperiodyczna stała czasowa, badania zwarciowe

W artykule przedstawiono konstrukcję specjalnego przekładnika prądowego opracowanego we współpracy Instytutu Energetyki z firmą TRANSFORMEX sp. z o.o. Celem pracy było uzyskanie przekładników prądowych umożliwiających nie tylko dokładną transformację prądów przemiennych ustalonych – co jest znamienne dla typowych przekładników prądowych, ale również niesy- metrycznych prądów zwarciowych zawierających składową bezokresową, których klasyczne przekładniki prądowe nie odtwa- rzają. Opracowano przekładnik prądowy o zakresie prądów zwarciowych ustalonych od 1 kA do 50 kA oraz prądów zwarciowych ze składową bezokresową o stałej czasowej zanikania do 200 ms, o wartości szczytowej od 2,5 kA do 125 kA, przy przyjęciu możli- wości pięciokrotnego powtarzania zwarć tej samej wartości i tej samej biegunowości składowej stałej, przy założonej dokładności transformacji.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij