Numer 3/8 (September 2011)

W kierunku Smart Grid – pilotażowy projekt „Inteligentny Półwysep

Data publikacji: 2016-04-01
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

W firmie ENERGA-OPERATOR SA dokonano zmiany w zakresie organizacji i zarządzania majątkiem sieciowym, wdrożono zintegrowany system informatyczny, wspomagający zarządzanie majątkiem sieciowym. Dokonane zmiany są podstawą do kolejnych kroków w zakresie zarządzania siecią oraz jej rozwoju. Planowane zmiany mają za zadanie przejście od tradycyjnej sieci do sieci Smart Grid. Dwa kluczowe projekty, realizowane obecnie w tym zakresie, to: budowa Advance Metering Infrastrukture (AMI) oraz budowa Smart Grid.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij